หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > นิเทศศิลป์ ศตวรรษที่ 21
นิเทศศิลป์ ศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-12-03 10:36:56

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ขอเชิญพบกับการสัมมนา 

ภายใต้ โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์