หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565
รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-18 15:21:47


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home