หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ณ Moscow
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ณ Moscow

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-18 01:13:42


ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลมาถึงมือแล้ว

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ (XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies) ผลงานที่ได้รางวัล ได้แก่ เรื่อง : Composite Cushion Material from the coffee grounds and waste EVA -Ethylene vinyl acetate


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home