หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี สอบรวมวง 60
สาขาวิชาดนตรี สอบรวมวง 60

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 19:31:37


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก ภายใต้ชื่องาน SSRU MUSIC SHOW 2017 โดยมี ผศ. ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศวนสุนันทา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ร่วมชมการแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่าน ในการสอบทักษะครั้งนี้ ณ บริเวณ ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอบคุณภาพ จาก https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/