หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์
รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-17 10:20:10

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เคยทำหน้าที่ในสโมสรนักศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ในการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัย  ให้นักศึกษาสโมสรฯปัจจุบันได้เข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ในการนี้ รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เชิญมาในครั้งนี้ ได้แก่ นายอาคม ชินมณี นายวรายุ บุญเฉลิมศักดิ์ นางสาวชรัญญา กอบัวแก้ว และนางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์ศิริ  (รองนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home