หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเข้ม วางแผนงานและบริหารงบประมาณปี 2561
ประชุมเข้ม วางแผนงานและบริหารงบประมาณปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 13:55:28

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้แต่ละฝ่ายงานได้ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนงานแต่ละโครงการในแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ยังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการ

ตลอดทั้ง 2 วัน ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันหารือทั้งในฝ่ายงานเดียวกัน และระหว่างฝ่ายงาน เพื่อจัดทำแผนงาน หรือ Action Plan ของโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561 จากนั้นนำเสนอ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันวางแผนงานและยังได้พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ร่วมกันหาทางแก้ไข และยังสร้างความเข้าใจและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากร

 จัดขึ้น ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม