หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > Day 1 การสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
Day 1 การสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 15:37:37

รับชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/ssruthaidance/videos/420756269488183รายการชุดการแสดง ดังนี้
1.ลงสรงท้าวมาลีวราช
2.ฉุยฉายวันทอง
3.ศกุนตลาชมสวน
4.สุหรานากงรำกริช
5.ลงสรงมอญพระยาน้อย
6.สีดาลุยไฟ
7.ฉุยฉายพังคี
8.บุษบาชมศาล
9.ตรวจพลลาว
10.ไกยเกษีทรงเครื่อง
11.พระลอเข้าสวน
12.ฉุยฉายนางมณี
13.กราวในพันธุรัตน์
14.เกศสุริยงชมดง
15.ฉุยฉายเบญกาย
16.ย่าหรันแต่งตัว (ทางชวา)
17.ฉุยฉายมโนราห์
18.รถเสนทรงเครื่อง
19.เครือฟ้าแต่งตัว
20.ขอดูตัวสมิงนครอินทร์


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home