หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > Day 2 การสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
Day 2 การสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 15:37:33

รับชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/ssruthaidance/videos/5192818594067206

รายการชุดการแสดง ดังนี้

1.ลงสรงพระอินทร์

2.นางพญาคำปินขอฝน

3.ฉุยฉายพราหมณ์

4.เมขลานั่งวิมาน

5.พระไวยตรวจพล

6.ฉุยฉายยอพระกลิ่น

7.สำมนักขาแปลง

8.ลงสรงโทนอิเหนา

9.นางเบญกายลานางตรีชฎา

10.ฉุยฉายนางนารายณ์

11.แก้วหน้าม้าทรงเครื่อง

12.พระลอลาแม่

13พระยาแกรกทรงเครื่อง

14.ฉุยฉายนางวิฬาร์

15.อุณากรรณปันหยีชมสวนขวัญ

16.วันทองแต่งตัว

17.พระสุธนเดินป่า

18.ท้าวพรหมทัตสั่งลอยแพนางกากี


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home