หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เข้าพบท่านอธิการบดี
นักศึกษาได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เข้าพบท่านอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 13:50:02

          เช้าวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณ์สร้างสรรค์ โดยอาจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยการนำ “แผ่นชาร์โคล (CHAR CO- Tile ) ไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม เช่น แจกัน โคมไฟ เพื่อการใช้ประโยชน์ เช่น ที่รองแก้ว หรือแม้กระทั่งใช้สำหรับการประดับตกแต่งผนัง ซึ่งนอกจากจะมีลวดลายที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยังสามารถช่วยดูดกลิ่นอับ และซับความชื้นได้อีกด้วย พร้อมทั้งได้ใบรับรอง Certificate of Excellence for CHAR CO- Tile from Material ConneXion®
และนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณ์สร้างสรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ประเภทในการประกวด “เยาวชนนวัตศิลป์” โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา(#CrafttheFuture)โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ได้แก่
หัวข้อ SACICT Craft Trend รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ชื่อโครงงานออกแบบโคมไฟจากใบลาน
หัวข้อ Craft Tool & Materials รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ชื่อโครงงานออกแบบอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปูนปั้น กรณีศึกษางานปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรี