หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-20 01:01:25

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home