หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 16:59:41

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย  รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย ประชุมหารือในวาระที่สำคัญต่างๆ การประชุมเป็นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home