หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 13:59:21

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการบริหารจัดการของสาขาวิชา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home