หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
พิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-10 22:27:28


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้บริหาร วางพานพุ่มสักการะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home