หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับสิทธิบัตรประจำปี 2565
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับสิทธิบัตรประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-27 12:10:41


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ได้รับสิทธิบัตร  การออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายผ้า" ในปี 2565งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home