หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน รายวิชา Choreography ศิลปะการละคร
การเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน รายวิชา Choreography ศิลปะการละคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-02-08 14:00:13


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง นำนักศึกษาแขวงวิชาศิลปะการละคร ใช้พื้นที่ในมุมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าจะเป็น อาคารจอดรถ สนามหญ้า ถนน  ให้เป็นห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ในรายวิชา Choreography : Improvisation Devising Site-specific LMA ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องออกแบบท่าเต้นให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่หรือจุดที่นักศึกษาใช้เป็นที่เต้น และนำเสนอแบบเดี่ยวรายบุคคล

 อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี กล่าวว่า เมื่อพูดถึง ปริภูมิ Spatial คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การรับรู้ การใช้สายตากับการเคลื่อนไหวรับรู้ กว้าง ยาว ลึก แยกแยะตำแหน่งวัตถุออกจากพื้นหลัง ในทุกระนาบรอบตัว อย่างเชื่อมโยงกัน นำไปสู่พื้นที่เชิงเรขาคณิต สำหรับการเต้นนำสู่การรับรู้และเข้าใจพื้นที่ส่วนตัว Personal Space ของตนเอง จะเข้าใจคำว่า Spatial หรือปริภูมิมากขึ้น และมันไม่ใช่แค่พื้นที่เรายืนอยู่เท่านั้น