หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-13 16:33:18


วันที่ 11 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันค้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีดังกล่าวประกอบด้วการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home