หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-16 10:20:21


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Seminar on Nusantara Heritage 2018 (ISOHN 2018) ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากอีกหลายประเทศ