หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-04-18 15:29:00ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่

การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 : ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีเจ้าภาพร่วมจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ช่วงเช้า มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน นำเชิญ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้น ได้รับเกียรติจาก นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นกล่าวปาฐกถา และต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์” ซึ่งมีวิทยาการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

 ช่วงบ่าย จึงเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายห้องย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) กลุ่มออกแบบ กลุ่มศิลปะการแสดง (การละคร) กลุ่มดนตรี และกลุ่มมนุษย์และสังคม และมีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบนิทรรศการ จัดเสนอ ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


ดูรูปภาพเพิ่มเติม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1.pdf