หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-04 17:05:01


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home