หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัล "ชมเชย" การประกวด การอ่านทำนองเสนาะ
นักศึกษานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัล "ชมเชย" การประกวด การอ่านทำนองเสนาะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-12-18 18:42:51
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ แลนายภูตะวัน ศิริรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัล "ชมเชย" การประกวด การอ่านทำนองเสนาะ จารึกกลบทวัดโพธิ์ โครงการแสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ผ่านกลอนเพลงยาวกลบทและกลอักษร ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันไทยปัญญ์สุขและภาคีเครือข่าย

 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home