หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 "สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"
วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 "สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 16:40:33


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  "สาขาวิชาการออกแบบนิเทศิลป์" ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home