หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมร่างหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปะการแสดง
ประชุมร่างหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปะการแสดง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-18 20:43:06


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะการแสดง รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล และอาจารย์ประจำหลักสูตร หารือร่างหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์