หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.ศิลปกรรม นำเสนองานวิจัย วัสดุธรรมชาติ กวาดรางวัล 4 เหรียญทอง!! 1 เหรียญเงิน!! จากไต้หวัน
นศ.ศิลปกรรม นำเสนองานวิจัย วัสดุธรรมชาติ กวาดรางวัล 4 เหรียญทอง!! 1 เหรียญเงิน!! จากไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-12-16 12:15:22วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษานำเสนองานวิจัย ณ ประเทศไต้หวัน ในงาน TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION ANNIVERSARY (2019 International Inventor Prize) ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง และ 1 เหรียณเงิน บนเวทีระดับนานาชาติ งานวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ที่มีเชื่อเสียงจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษาที่นำเสนอและได้รับรางวัลจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ นายมงคล อิงคุทานนท์ นายวริยะ เกตุชู นายเมธา โมกขเวศ นายสิชล รอดทยอย นายภัทรวุทธ จุลพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home