หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส่งอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส่งอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 14:27:37เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home