หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษาปลูกประการัง อนุรักษ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษาปลูกประการัง อนุรักษ์ธรรมชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 13:10:19


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการัง และเก็บสิ่งปฏิกูลบริเวณชายหาด ณ  มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหัวดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเป็นองค์ความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพิ่มขึ้น และจัดการสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้ศึกษาแนวธรรมชาติ และเกิดแรงบันดาลใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อส่งผลให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์ ต่อการเรียนรู้และการออกแบบอันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม ปลูกประการัง.pdf