หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Creatpro@2018
Creatpro@2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 15:11:23


เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ  Faculty of Creative Technology and Heritage, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการ  Creative Exchange Programme Traditional Dance & Performing Arts หรือ Creatpro@2018 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนมาสอนของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะการแสดง โดยอาจารย์

มีพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา เป็นประธานกล่าวเกิดงาน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และอาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย และอาจารย์จากมาเลเซีย ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาร่วมแสดงบนเวที ทั้งการแสดงของไทยและของมาเลเซีย ซึ่งแสดงโดยนักศึกษา

ตลอดระยะเวลาโครงการ นักศึกษาของทั้งสองสถาบันจะได้รับการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงประจำประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ในวันสุดท้ายในพิธีปิดโครงการ นักศึกษาจะต้องนำการแสดงขึ้นแสดงบนเวทีหลังจากที่ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาแล้ว

 ในพิธีปิด ยังได้รับเกียรติจาก คณบดีของ  Faculty of Creative Technology and Heritage, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม CreativePro.pdf