หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > 31 นักศึกษาแขนงออกแบบแฟชั่น เจ้าของงาน Knack15
31 นักศึกษาแขนงออกแบบแฟชั่น เจ้าของงาน Knack15

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-23 15:30:52


Knack 15 ‘parallelism’

เตรียมผลกับผลงานการออกแบบเสื้อผ้า 31 ชุด จากนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
งานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home