หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-17 01:39:03


คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี

วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ (อาจารย์สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย) และทีมงานในโครงการ ร่วมลงพื้นที่สำรวจศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่ 3 กลุ่มปลูกผัก หมู่ 5 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง และกลุ่มทำไม้กวาด หมู่ 7 กลุ่มถักโครเชต์ ของตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสู่การพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป


ขอบคุณภาพและข้อมูล : https://www.facebook.com/U2T.SSRU/งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home