หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เริ่มเดินทางแล้ว โครงการ East Meet West
เริ่มเดินทางแล้ว โครงการ East Meet West

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:33:38

มื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ออกเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา ในโครงการ East Meet West ปี 2017 ซึ่งจะไปทำกิจกรรมมากมายทั้งการแสดง การเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่าง Kent state University และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งความร่วมมือจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

สามารถติดต่อ ภาพกิจกรรมต่างๆ หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้