หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > จบลงอย่างสวยงาม โครงการ East Meets West
จบลงอย่างสวยงาม โครงการ East Meets West

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:34:07


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  - 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร นำโดยอาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ East Meets West ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดมาปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันสองฝั่งทวีป ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย กับ Kent State University (KSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การก่อตั้งโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย การนำชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ โดยอาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ชื่อการแสดงว่า  Kinnara-Kinnaree ระบำนกสี่ภาค และ Hermaphrodite ไปร่วมแสดงในงาน Dance Mosaic ’17 , The School of Theatre and Dance, KSU และงาน World Music Festival, The School of Music KSU (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) มีผู้บริหาร KSU เข้าชมได้แก่ Prof. Dr. John R. Crawford-Spinell (Dean of the College of Arts, KSU), Prof. Eric Van Barrs (The School Director of Theatre and Dance),  
Assist. Prof. Joan Meggitt (Dance Division Coordinator), Assoc.Prof. Jeffrey Marc Rockland (The Director of East Meets West) และ Prof Dr. Priwan Nanongkham (The Director of Thai Music Ensemble) ซึ่งทางสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้มอบแสตมป์ครบรอบ 80 ปี และของที่ระลึก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับผู้บริหารทุกท่าน หลังจบการแสดง

                 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดง โดยทางคณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้เข้าร่วมเรียนการแสดงในห้องเรียนปริญญาโทและปริญญาตรี KSU และสาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ก็ได้เปิดสอน Thai Dance Master Class และ Comtemporary Dance ให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3 วัน ณ โรงละคร E.Turner Stump Theatre เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา