หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประมวลภาพ การสอบมาตรฐานศิลปิน 2562
ประมวลภาพ การสอบมาตรฐานศิลปิน 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-02 11:57:55


ประมวลภาพ การสอบมาตรฐานศิลปิน 62 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home