หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-20 17:30:24


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home