หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัยโดดเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานปจัดแสดง ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผลงานวิจัยโดดเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานปจัดแสดง ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-04-17 11:55:08


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเชิญให้ร่วมนำผลงานวิจัยจัดแสดงในนิทรรศการเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้จัดงานได้มีความสนใจในผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เรื่อง “ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์” จึงเรียนเชิญให้ได้นำผลงานไปจัดแสดงยังงานนิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร