หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ "FAR FEST#2"
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ "FAR FEST#2"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-15 22:16:40


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีพิธีเปิดงาน Far Fest #2 อย่างเป็นทางการ ณ ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธี
ในงานดังกล่าวมีการออกร้านขายอาหาร และขายสินค้าจากนักศึกษา การแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
งาน Far Fest #2 จะจัดจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58)
รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด คลิก https://far.ssru.ac.th/th/news/view/event-schedule-farfest2
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home