หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประมวลภาพ คอนเสิร์ตจากนักศึกษาดนตรี งาน Far Fest #2
ประมวลภาพ คอนเสิร์ตจากนักศึกษาดนตรี งาน Far Fest #2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-16 00:32:48

ประมวภาพการแสดงคอนเสิร์ตของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันลอยกระทง ส่วนหนึ่งของงาน Far Fest #2 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home