หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ นวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ นวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 11:04:26


ขอขอบคุณ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ นวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ นักวิจัยในฐานะคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ กับผลงานวิจัยเรื่อง กระดาษจากเปลือกถั่ว (Peanut shell Paper) บนเวทีระดับนานาชาติ ในงาน E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 (ONLINE) ณ เมือง Iasi Romania เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 โดยการประกวดและนำเสนอรูปแบบออนไลน์

ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวว่า "เนื่องจากกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัฒนธรรมยาวนาน มีการใช้ในทุกวัฒนธรรมของโลกและมีปริมาณการบริโภคจำนวนมาก ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมกระดาษต้องใช้ต้นไม้จำนวนมหาศาลในการแปรรูป เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ผลงานชิ้นนี้ จึงเกิดจากแนวคิดในการออกแบบเพื่อความอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวัสดุเหลือทิ้ง คือ เปลือกถั่วลิสงและเปลือกข้าวโพด ที่มีจำนวนมากในประเทศไทย นำกลับมาใช้ซ้ำและเพิ่มมูลค่า ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของความยั่งยืนที่เรียบง่ายและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน"

ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวต่อว่า "สำหรับกระบวนการผลิตกระดาษจากเปลือกถั่วลิสง ประกอบด้วยเปลือกถั่วลิสงร้อยละ 60 ผสมกับเปลือกข้าวโพดร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก มีขั้นตอนการผลิต ดังนี้ การย่อยเปลือกถั่วลิสงและเปลือกข้าวโพดให้ละเอียดจนเป็นเยื่อกระดาษ ผสมสีจากธรรมชาติ เช่น สีเหลืองจากขมิ้น สีแดงจากครั่ง เพื่อสร้างสีสัน จากนั้นนำไปร่อนบนเฟรมและพึ่งให้แห้ง โดยกระดาษจากเปลือกถั่วต้องมี ความบางสม่ำเสมอ มีความแข็งแรง

"ที่สำคัญ กระดาษจากเปลือกถั่วลิสงได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ความต้านทานแรงดึง 804 นิวตัน ความต้านแรงฉีกขาด 771 มิลลินิวตัน การดูดซึมน้ำหยดน้ำ 9.81 วินาทีต่อ 0.05 ลูกบาศก์เซนติเมตร และความต้านแรงดันทะลุ 76.3 กิโลปาสคาล สามารถนำไปต่อยอดในงานออกแบบและเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย" ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณผู้สนับสนุน
#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อรวรรณ สุขมา : เรียบเรียง
วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
ภัทรภรณ์ สดแสงจันทร์ : ข้อมูล
ฉันทกาญจน์ มั่งแว่น : ออกแบบ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home