หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สอบมาตรฐานนาฏศิลป์ 60
สอบมาตรฐานนาฏศิลป์ 60

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 19:19:19

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย จัดการสอบมาตรฐานวิชานาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอบคุณภาพ จาก https://www.facebook.com/ssruthaidance/