หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > Theme : ปากคลองตลาด รายวิชาถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่น
Theme : ปากคลองตลาด รายวิชาถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-19 21:36:49


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มีกิจกรรมการถ่ายภาพ Theme : ปากคลองตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่น

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home