หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-23 13:08:51

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร และทอดพระเนตรการแสดงนาฎศิลป์ โดยกรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร ทั้งนี้ยังมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home