หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้บริหารพบนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
ผู้บริหารพบนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 16:20:52เมื่อวันที่ 25 และ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นัดพบนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เพื่อแจ้งนโยบายของคณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องของการรับรู้และเข้าใจทิศทางของหน่วยงาน การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและคำชมเชย พร้อมกันนี้มีการพูดคุยและรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักศึกษา เช่น ความพึงพอใจในการบริการ ห้องเรียน ห้องสุขา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 แล้ว คณะฯ ได้ให้ความสำคัญกับเสียงเล็กๆ จากนักศึกษาทุกคน พร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคณะให้ดีขึ้น เป็นบ้านที่น่าอยู่และมีความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน


ดูภาพเพิ่มเติม ผบรห พบ นศ 61.pdf