หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > The 4th Indonesian Performing Arts Festival (IndoFest)
The 4th Indonesian Performing Arts Festival (IndoFest)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-01-18 21:28:12


วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดโครงการ The 4th Indonesian Performing Arts Festival (IndoFest) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ภายในงานมีการให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เล่นเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีอังกะลุงอินโดนีเซีย มีการแสดง Tari Kebyar Duduk การแสดงนาฏศิลป์อินโดนีเซียโดยนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตรแด่สาขาวิชาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานผู้แทนคณะฯรับมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home