หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ขอเชิญชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยปี 2563
ขอเชิญชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 13:23:46


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม...

• นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563• โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษาชุมชน สู่งานวิจัย งานสร้างสรรค์และการออกแบบ ชุมชนที่เข้าศึกษาและวิจัย ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ, ตลาดต้องชมโมเดล จังหวัดสิงห์บุรี, สกุลช่างเพชรบุรี และกลุ่มผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์

>>> เปิดให้เข้าชมแล้ว วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 >>> เวลา 09.00 - 16.00 น. 

>>> ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home