หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-15 13:29:38


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ Mr.Kim Dae Jin, Chairman of Monthly Publication The Art Culture สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยนักแสดงเยาวชนเกาหลี และจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2565 ร่วมกับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะนักแสดง ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home