หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์งานฐานบุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์งานฐานบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-02-13 14:23:21


เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์งานฐานบุคลากรทางการศึกษา จากโครงการดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home