หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > อาจารย์และนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
อาจารย์และนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-01-18 16:16:34


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย" มอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home