หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ศิลปกรรม พาสวนสุนันทาเป็นเจ้าแรก!! ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปกรรม พาสวนสุนันทาเป็นเจ้าแรก!! ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 15:22:47


วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นองค์กรแรกที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้ง 2 สถาบัน ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยและการบริการวิชาการ ระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก