หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-18 20:17:28


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดราชผาติการาม (วัดส้มเกลี้ยง) พระอารามหลวงชั้นตรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา  

 ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์