หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-25 17:01:33


(ขอบคุณภาพจาก อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์)

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด (รอบแรก) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้กว่า 200 ผลงาน


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home