หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท > หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-11 09:57:15


หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  และมีนิสิตเข้าสอบครั้งนี้ คือนางสาวสนธิยา สันทรุนัย โดยนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “นาฏกรรมในประเพณีกินเข่าค่ำ ที่ส่งเสริมกาพัฒนาชุมชนเข็มแข็งของอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”