หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สอบป้องกัน นักศึกษาปริญญาโท
สอบป้องกัน นักศึกษาปริญญาโท

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 12:53:52

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีนักศึกษาเข้าทำการสอบต่อคณะกรรมการ ได้แก่ นายภักดีพร วิชาราช ผลสอบออกมามีประสิทธิภาพ ได้คะแนนเป็น Good จากคณะกรรมการ คณะกรรมการในการสอบครั้งนี้ประกอบได้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงชัย ปิฏกรัชต์ ประธาน รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล, อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ ทองคำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ จัดสอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


รูปภาพเพิ่มเติม สอบป้องกัน ป.โท.pdf